Prawa kredytobiorcy: Zrozumienie swoich praw i walka o ich ochronę

Prawo konsumenta jest ustanowione przez ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Kredytobiorcy mają prawo do jasnych informacji na temat pożyczki, takich jak koszty, oprocentowanie, termin spłaty i całkowity koszt pożyczki. Kredytodawcy muszą również wyjaśnić zasady spłaty i konsekwencje nieterminowej spłaty. Kredytobiorcy mają prawo do wglądu w umowę […]

Prawa kredytobiorcy: Zrozumienie swoich praw i walka o ich ochronę Read More »